Generalforsamling

FLYTTET TIL ONSDAG 26. MAJ 2021 KL. 19.00

Onsdag 24. marts 2021 kl. 19.00

Agtrupvej 51, Kolding

1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning ved formanden/godkendelse af beretning

3.    Kassereren aflægger revideret regnskab/godkendelse af regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Arbejdsplan for 2021/2022

6.    Valg til bestyrelsen - Krista Gerken, Bodil Frederiksen og Marianne Pedersen, alle modtager genvalg

7.    Valg af suppleanter - Sonja Fogh modtager genvalg

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Indkomne forslag

10.  Eventuelt

 

Vi håber på dit fremmøde. Bestyrelsen vil være vært ved et let traktement. Vi har en lille kreativ aktivitet klar til efter kaffen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kolding Husflidsforening

 

OBS: der udsendes ikke yderligere invitation til generalforsamlingen.

KONTAKT


Kolding Husflid
Agtrupvej 51
6000 Kolding

Telefon: 51343404

Mail: kolding@husflid.dkMedlem af Fora
;