GENERALFORSAMLING

Onsdag 22. marts 2023 kl. 17.00 Agtrupvej 51, Kolding

        Valg af dirigent
        Årsberetning
        Kassereren aflægger revideret regnskab.
        Godkendelse af regnskab
        Fastsættelse af kontingent
        Arbejdsplan for 23/24
        Valg til bestyrelsen:
                                   På valg er: Krista Gerken, Bodil Frederisksen, Marianne Pedersen

        Valg af suppleanter:
                                   På valg er: Sonja Fogh, Lis Andersen
        Valg af revisor og revisorsuppleant
        Indkomne forslag
        Eventuelt
 

Vi håber på dit fremmøde, og bestyrelsen vil være vært med et glas mm på grund af jubilæet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kolding Husflidsforening

 

OBS: der udsendes ikke yderligere invitation til generalforsamlingen.

KONTAKT


Kolding Husflid
Agtrupvej 51
6000 Kolding

Telefon: 51343404

Mail: kolding@husflid.dkMedlem af Fora