Generalforsamling

Onsdag 11. marts 2020 kl. 19.00

Agtrupvej 51, Kolding

 

1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning ved formanden/godkendelse af beretning

3.    Kassereren aflægger revideret regnskab/godkendelse af regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Arbejdsplan for 2020/2021

6.    Valg til bestyrelsen: på valg er: Bjarne Højer & Linda Rasmussen

7.    Valg af suppleanter: på valg er Sonja Fogh & Marianne Pedersen

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Indkomne forslag

10.  Eventuelt

 

Vi håber på dit fremmøde. Bestyrelsen vil være vært ved et let traktement. Vi har en lille kreativ aktivitet klar til efter kaffen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kolding Husflidsforening

 

OBS: der udsendes ikke yderligere invitation til generalforsamlingen.

KONTAKT


Kolding Husflid
Agtrupvej 51
6000 Kolding

Telefon: 22520032

Mail: kolding@husflid.dkMedlem af Fora
;