Generalforsamling

Onsdag 22. marts 2023 kl. 17.00

Agtrupvej 51, Kolding

 1.  Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  Godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Arbejdsplan for 23/24
 6. Valg til bestyrelsen:
  På valg er: Krista Gerken, Bodil Frederiksen, Marianne Pedersen
 7. Valg af suppleanter:
  På valg er: Sonja Fogh, Lis Andersen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

 

Vi håber på dit fremmøde, og bestyrelsen vil være vært med et glas mm på grund af jubilæet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kolding Husflidsforening

 

OBS: der udsendes ikke yderligere invitation til generalforsamlingen.

 

 

 

KONTAKT


Kolding Husflid
Agtrupvej 51
6000 Kolding

Telefon: 51343404

Mail: kolding@husflid.dkMedlem af Fora