Generalforsamling

Tirsdag 22. marts 2022 kl. 19.00

Agtrupvej 51, Kolding

 

1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning ved formanden/godkendelse af beretning

3.    Kassereren aflægger revideret regnskab/godkendelse af regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Arbejdsplan for 2022/2023

6.    Valg til bestyrelsen. På valg er: Linda Rasmussen og Bjarne Højer

7.    Valg af suppleanter. På valg er: Sonja Fogh og Lis Andersen

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant

9.    Indkomne forslag

10.  Eventuelt

 

Vi håber på dit fremmøde. Bestyrelsen vil være vært ved et let traktement.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kolding Husflidsforening

 

OBS: der udsendes ikke yderligere invitation til generalforsamlingen.

KONTAKT


Kolding Husflid
Agtrupvej 51
6000 Kolding

Telefon: 51343404

Mail: kolding@husflid.dkMedlem af Fora
;